درباره ما

  گروه بازاريابي  کيانا گستر از سال 1379 فعاليت خود را آغاز کرده و تا امروز توانسته در 23 شهرومنطقه ازاستان خراسان رضوي و شمالي  

 بازارياب بومي و مشتري داشته باشد ،تمرکز گروه با سبد محصولات شوينده و بهداشتي شروع شد و با استراتژي گذاري گروه امروزه بر سبد کالايي

.محصولات بهداشتي و آرايشي تمرکز دارد

"باتوجه تغييرات استراتژيک بازار و اقتصادي ،  براي مانا و به روز ماندن ما هم تغيير کرديم "

گروه کيانا، امروزه علاوه بر سيستم بازاريابي سنتي ، وارد تجارت الکترونيک هم شده و از شبکه هاي اجتماعي و اپليکيشن هاي به روز در فروش بهره

. مي برد

حميدرضا روحاني -   تلفن تماس : 09151105332